Βιβλιογραφία

Η Εύβοια υπό κατοχήν

Συντάκτης

Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος

Έτος Δημοσίευσης

1950

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα