Βιβλιογραφία

«Συλλογική μνήμη, δημόσια ιστορία και πολιτική ορθότητα: η δεκαετία του ’40 μέσα από τρεις ιστορικές εγκυκλοπαίδειες»

Συντάκτης

Καλύβας, Στάθης

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γιώργος Αντωνίου και Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Η Εποχή της Σύγχυσης: Η Δεκαετία του ’40 και η Ιστοριογραφία

Σελίδες

199-254

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα