Βιβλιογραφία

ΕΑΜ Πρέβεζας-ΕΛΑΣ Ζαλόγγου Σουλίου

Συντάκτης

Ντούσιας, Μιχάλης

Έτος Δημοσίευσης

1987

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα