Βιβλιογραφία

«Η γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων (1943-1944) και η αποτύπωσή της: μαρτυρίες, λογοτεχνία και ιστοριογραφία»

Συντάκτης

Βαρών-Βασάρ, Οντέτ

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αντωνίου και Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Η Εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία

Σελίδες

289-343

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα