Βιβλιογραφία

«Περί κοινωνικής μνήμης και ιστορίας. Σκέψεις γύρω από την 28η Οκτωβρίου»

Συντάκτης

Παπαδημητρίου, Δέσποινα

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

Book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Κατερίνα Γαρδίκα κ.ά. (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ’40

Σελίδες

301-317

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα