Βιβλιογραφία

Αγώνες της φυλής. Η Εθνική Αντίσταση ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ 1941-1944 (τόμος πρώτος και δεύτερος)

Συντάκτης

Μυριδάκης, Μιχάλης Ι.

Έτος Δημοσίευσης

1976

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ι. Σιδέρης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά