Βιβλιογραφία

Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα

Συντάκτης

Κούνιο Αμαρίλιο, Έρικα; Ναρ, Αλμπέρτος

Έτος Δημοσίευσης

1998

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ετς Χαΐμ-Παρατηρητής

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα