Βιβλιογραφία

Από το έπος της Εθνικής Αντιστάσεως - Μάχη του Μακρυνόρους 14-22 Ιουλίου 1943

Συντάκτης

Χούτας, Στυλιανός

Έτος Δημοσίευσης

1984

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ι. Σιδέρης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα