Βιβλιογραφία

Ο ΕΔΕΣ 1941-1945. Μια επανεκτίμηση

Συντάκτης

Τζούκας, Βαγγέλης

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά