Βιβλιογραφία

Νότια Πελοπόννησος 1935-1950

Συντάκτης

Καρακατσιάνης, Γιάννης (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2009

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλφειός

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά