Βιβλιογραφία

«Υπόθεση Don Stott: πρελούντιο για μια ξεχωριστή αγγλο-γερμανική ειρήνη;»

Συντάκτης

Φλάισερ, Χάγκεν

Έτος Δημοσίευσης

1982

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Μ. Σαράφη (επιμ.), Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο Πόλεμο

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αντώνης Λιβάνης-Νέα Σύνορα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά