Βιβλιογραφία

«Η αντίσταση μέσα από τα εγχειρίδια ιστορίας της Ελλάδας και της Γαλλίας»

Συντάκτης

Λαγάνη, Ειρήνη

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Ρ. Βαν Μπούσχοτεν κ.ά. (επιμ.), Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου

Σελίδες

349-370

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα