Βιβλιογραφία

«Τα “πρώτα κορίτσια” του ΚΚΕ και οι τύχες τους: έμφυλες πτυχές μιας βολικής αποσιώπησης»

Συντάκτης

Ψαρρά, Αγγέλικα

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

Book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Β. Καραμανωλάκης, Ε. Ολυμπίτου, Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα

Σελίδες

433-445

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο-ΑΣΚΙ-ΙΝΠ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα