Βιβλιογραφία

Τα ματωμένα χρόνια: Μιχάλης Σαμαρίτης καπετάνιος του ΕΑΜ ΕΛΑΣ Κρήτης

Συντάκτης

Σανούδος-Σανουδάκης, Α. Κ.

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ταξιδευτής

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά