Βιβλιογραφία

"Introduction: Legacies of Antifascism"

Συντάκτης

Rabinbach, Anson

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

New German Critique

Σελίδες

3-17

Τεύχος

67

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά