Βιβλιογραφία

Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά. Μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας

Συντάκτης

Παπαστράτης, Προκόπης; Λυμπεράτος, Μιχάλης; Σαράφη, Λη (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα