Βιβλιογραφία

Οι Καπετάνιοι. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1949

Συντάκτης

Eudes, Dominique

Έτος Δημοσίευσης

1975

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εξάντας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα