Βιβλιογραφία

Η Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό

Συντάκτης

Γιαννόπουλος, Γιώργος; Richard Clogg (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

1976

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Παπαζήσης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά