Βιβλιογραφία

«Τα Δεκεμβριανά στη δεξιά μνήμη της δεκαετίας του 1980 και η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης»

Συντάκτης

Παπαδημητρίου, Δέσποινα

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Άρθρο

Τίτλος Δημοσίευσης

Θανάσης Δ. Σφήκας, Λουκιανός Ι. Χασιώτης, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Δρόμοι του Δεκεμβρίου: Από τον Λίβανο στην Αθήνα, 1944

Σελίδες

327-341

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα