Βιβλιογραφία

Δεκέμβρης του 1944. Νεότερη έρευνα, νέες προσεγγίσεις: Πρακτικά επιστημονικής συζήτησης

Συντάκτης

Φαράκος, Γρηγόρης (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2000

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Φιλίστωρ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά