Βιβλιογραφία

«Ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και η ελληνική εκδοχή του. Ο αναθεωρητισμός στην ιστοριογραφία της Αντίστασης και του Εμφυλίου»

Συντάκτης

Χατζηιωσήφ, Χρήστος

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

Book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Κ. Γαρδίκα κ.ά. (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ’40

Σελίδες

369-393

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα