Βιβλιογραφία

Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)

Συντάκτης

Wouters, Nico

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Intersentia Cambridge

Τοποθεσία

Απόσπασμα