Βιβλιογραφία

Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967

Συντάκτης

Νικολακόπουλος, Ηλίας

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πατάκης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα