Βιβλιογραφία

A Civil War: A History of the Italian Resistance

Συντάκτης

Pavone, Claudio

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Verso

Τοποθεσία

London

Απόσπασμα