Βιβλιογραφία

«Η αναγνώριση των μη εαμικών αντιστασιακών οργανώσεων (1945-1974)»

Συντάκτης

Καλογρηάς, Βαίος; Δορδανάς, Στράτος

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Β. Γούναρης (επιμ.), Ήρωες των Ελλήνων. Οι καπετάνιοι, τα παλικάρια και η αναγνώριση των εθνικών αγώνων, 19ος 20ος αιώνας

Σελίδες

181-256

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα