Βιβλιογραφία

"The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe"

Συντάκτης

Judt, Tony

Έτος Δημοσίευσης

1992

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Daedalus

Σελίδες

83-118

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα