Βιβλιογραφία

Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα

Συντάκτης

Κωτσάκης, Σπύρος

Έτος Δημοσίευσης

1986

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σύγχρονη Εποχή

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα