Βιβλιογραφία

Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσµος 1940-1960

Συντάκτης

Λυμπεράτος, Μιχάλης; Παπαστράτης, Προκόπης (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιόραμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα