Βιβλιογραφία

Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία

Συντάκτης

Αντωνίου, Γιώργος; Μαραντζίδης, Νίκος

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αντωνίου, Ν. Μαραντζίδης (επιμ.),

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα