Βιβλιογραφία

«Ιστορία, μνήμη, σιωπή: Μαρτυρίες από τον Ελληνικό Εμφύλιο»

Συντάκτης

Βιδάλη, Άννα

Έτος Δημοσίευσης

1999

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Ρίκα Μπενβενίστε και Θεόδωρος Παραδέλλης (επιμ.), Διαδρομές και Τόποι της Μνήμης: Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

Σελίδες

89-104

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα