Βιβλιογραφία

Οι αναμνήσεις μου από την δράσιν μου εις τα τμήματα της Π.Α.Ο. Η διαδρομή μου από το μέτωπο της Αλβανίας προς τη Μ. Ανατολή

Συντάκτης

Καραμπέρης, Στέφανος

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πελασγός

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα