Βιβλιογραφία

Η Ελεύθερη Ελλάδα. Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της Κατοχής

Συντάκτης

Σκαλιδάκης, Γιάννης

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ασίνη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα