Βιβλιογραφία

Rethinking Antifascism: History, Memory and Politics, 1922 to the Present

Συντάκτης

García, Hugo; Yusta, Mercedes; Tabet, Xavier; Clímaco, Cristina (ed.)

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Berghahn Books

Τοποθεσία

Απόσπασμα

,