Βιβλιογραφία

"The 'Spaces' of Anti-Fascism in Italy Today"

Συντάκτης

Mammone, Andrea; Parini, Ercole Giap; Veltri, Giuseppe A.

Έτος Δημοσίευσης

2018

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

The Routledge Handbook of Contemporary Italy

Σελίδες

316-326

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

PublisherRoutledge

Τοποθεσία

Oxford

Απόσπασμα