Βιβλιογραφία

Καπετάν Μιχάλης Ξυλούρης Χριστομιχάλης

Συντάκτης

Καλογεράκης, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Απόσπασμα