Βιβλιογραφία

«Η Λευκή Τρομοκρατία»

Συντάκτης

Κωστόπουλος, Τάσος

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

Λήμμα

Τίτλος Δημοσίευσης

Δομή

Σελίδες

557-585

Τεύχος

Τόμος

13

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα