Βιβλιογραφία

Η μάχη της Κρήτης-του γλύπτη Νίκου Σοφιαλάκη

Συντάκτης

Παυλόπουλος, Δημήτρης; Αντωνοπούλου, Ζέτα

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κέντρο Νεοκλασσικής Γλυπτικής Νίκος Σοφιαλάκης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά