Βιβλιογραφία

«Η τοπική διάσταση στη μελέτη της Κατοχής και του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου»

Συντάκτης

Μαραντζίδης, Νίκος

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αντωνίου, Ν. Μαραντζίδης (επιμ.), Η Εποχή της σύγχυσης: Η δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία

Σελίδες

173-197

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα