Βιβλιογραφία

“The Cold War and the Appropriation of Memory: Greece After Liberation”

Συντάκτης

Mazower, Mark

Έτος Δημοσίευσης

2000

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

The Politics of Retribution

Σελίδες

293-323

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Princeton University Press

Τοποθεσία

Princeton

Απόσπασμα