Βιβλιογραφία

Πώς φτάσαμε στο Βίτσι και στο Γράμμο το 1948 και 1949

Συντάκτης

Μαντάς, Χρήστος

Έτος Δημοσίευσης

1950

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα