Βιβλιογραφία

Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949

Συντάκτης

Μαργαρίτης, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιόραμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα