Βιβλιογραφία

«Το Εργατικό ΕΑΜ»

Συντάκτης

Αυγουστίδης, Άγγελος

Έτος Δημοσίευσης

1990

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Η Ελλάδα 1936-44 Δικτατορία Κατοχή Αντίσταση. Πρακτικά του Διεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου

Σελίδες

277-289

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αγροτική Τράπεζα

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά