Βιβλιογραφία

Διπλωματία του ανέφικτου: η Ελλάδα στη συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι, 1946

Συντάκτης

Χριστίδης, Περικλής

Έτος Δημοσίευσης

2009

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

University Studio Press

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα