Βιβλιογραφία

Η Εθνική Αντίστασις των Ελλήνων 1941-45

Συντάκτης

Χούτας, Στυλιανός

Έτος Δημοσίευσης

1961

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα