Βιβλιογραφία

Transatlantic Antifascisms: From the Spanish Civil War to the End of World War II

Συντάκτης

Seidman, Michael

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Cambridge University Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα