Βιβλιογραφία

Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο 1945-1949

Συντάκτης

Baerentzen, Lars; Ιατρίδης, Γιάννης Ο.; Smith, Ole L. (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ολκός

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα