Βιβλιογραφία

The Palgrave Dictionary of Transnational History: From the Mid-19th Century to the Present Day

Συντάκτης

Iriye, Akira; Saunier, Pierre (ed.)

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Palgrave Macmillan

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά