Βιβλιογραφία

Γένεση του Εμφυλίου και συνέπειες αυτού

Συντάκτης

Αρσενίου, Λάζαρος

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Έλλα

Τοποθεσία

Λάρισα

Απόσπασμα