Βιβλιογραφία

Past in the Making: Historical Revisionism in Central Europe After 1989

Συντάκτης

Kopecek, Michal

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Central European University Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα