Βιβλιογραφία

Μετά τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960

Συντάκτης

Mazower, Mark (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Μετάφραση: Ειρήνη Θεοφυλακτοπούλου